Buton Değeri Okuma

Projelerinizde belki buton kullanmak istersiniz diye buton içeren bir örnek yapmak istedim. Bu projemizde butona basıldığında birinci ledimiz yanacak ikinci ledimiz sönecek, butona basılmadığındaysa birinci led sönük ikinci led yanık olacak.

İhtiyacınız olan şeyler:
1 Adet Arduino Uno
1 Adet Breadboard
1 Adet Push Buton
3 Adet 220 Ohm Direnç
2 Adet Led
Erkek-Erkek Jumper Kablolar
Buton Devre

 

Yukarıdaki devreyi hazırladıktan sonra aşağıdaki kodları inceleyebilir ve Unonuza upload edebilirsiniz.


Kod:

#define led1 5  //1. Ledimizi 4 Nolu pine bağladık
#define led2 4  //2. Ledimizi 3 Nolu pine bağladık
#define buton 3  //Butonumuzu 2 Nolu pine bağladık

void setup(){
pinMode(led1,OUTPUT);  //Ledimizin olduğu pini çıkış olarak tanımladık
pinMode(led2,OUTPUT);  //2.Ledimizin olduğu pini de çıkış olarak tanımladık
pinMode(buton,INPUT);  //Buton değerini okuyabilmek için butonumuzun bağlı olduğu pini giriş olarak tanımladık
}
void loop(){
int butondeger = 0; // butondeger değişkenine 0 değeri atadık.
butondeger=digitalRead(buton);  // Buton pininin dijital okumasını yapıp butondeger değişkenine atadık
   if(butondeger==HIGH){  // Dijital değerimiz 1 ise yani butona basılmış ise (HIGH Yerine 1 de yazabilirsiniz)
   digitalWrite(led1,HIGH);  // Led1 Yanacak
   digitalWrite(led2,LOW);  // Led2 Sönük Olacak
   delay(1000); //1 saniye bekleme
   }
   else{  //şartımız sağlanmıyorsa
   digitalWrite(led1,LOW); // Led1 sönük olacak
   digitalWrite(led2,HIGH);  // Led2 yanacak
   delay(1000);  //1 saniye bekleme
   }
}

About Author

Sertan Deniz Saygılı

Meraklı bir öğrenci

Leave a Reply