16×2 LCD Ekran Kullanımı

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda projelerinizde size lazım olabilecek bir başka konuyu ele alacağım. 16×2 LCD Ekranımıza yazı yazdıracağım. Aynı devrede iki farklı kod vereceğim. İlkinde ekranımızda sabit bir şekilde ilk satırda Sertan Deniz ikinci satırda sertandeniz.com yazacak, ikincisindeyse ilk satırda Arduino Denizi ikinci satırda sertandeniz.com yazıp sönecek sonrasındaysa ilk satırda Sertan Deniz ikinci satırda SAYGILI yazacak ve bunu bir for döngüsüyle 7 defa tekrar ettireceğim. Şimdi başlayacak olursak

İhtiyacınız olan şeyler:
1 Adet Arduino Uno
1 Adet Breadboard
1 Adet 16×2 LCD
1 Adet 10 K Potansiyometre
Jumper Kablolar

Devremize geçecek olursak burada şuna değinmem gerekiyor elinizdeki 16×2 LCD modeline göre pinlerinizin sırası vs. değişiyor olabilir arkadaşlar bu yüzden verdiğim şemadan yazdığım uno pinleri ile lcd pinlerinin doğruluğunu kontrol edin çünkü elinizdeki ürünün benimle aynı olup olmadığını bilme ihtimalimiz yok. Devreniz hazır olduktan ve kodlarınızı upload ettikten sonra Potansiyometre ile yazınızın netliğini ayarlayabilirsiniz…

LCD Devre

Eğer devremiz hazırsa kod hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar kodlarımıza başlarken artık #include <LiquidCrystal.h> yazarak LCD kütüphanesini çağıracağız. Bu kütüphane sayesinde işimiz oldukça kolaylaşacak. Çok basit komutlarla işimizi halledeceğiz ben burada bütün komutları vermeyeceğim bütün komutlara buradan Arduino resmi sitesinden bakabilirsiniz.

 • lcd.begin() LCD ekranınızın boyutlarını girmek için kullandığımız komut
 • lcd.setCursor() yazı yazmak için imleci istediğimiz yere koymamızı sağlayan komut
 • lcd.print() ekrana yazdırmak istediğimiz şeyleri bu komutla yazdıracağız
 • lcd.clear() ekrandaki her şeyi temizleyen komut
 • lcd.home() imleci (0,0) yani ekranın en üst en sol köşesine başa taşıyan komut

Devrenizi kurduktan sonra test edebilmek hem de kod akışını inceleyebilmeniz için örnek kodlar:


Kod:

#include <LiquidCrystal.h>;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Sertan Deniz");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("sertandeniz.com");
}
void loop() {
}

Projenin Çalışan Örneği:

LCD-Ekran


Kod:

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
  for (int i=0;i<6;i++){
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("Arduino Denizi");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("sertandeniz.com");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay(250);
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("Sertan Deniz");
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print("SAYGILI");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  }
}
void loop() {
}

Projenin Çalışan Örneği:

About Author

Sertan Deniz Saygılı

Meraklı bir öğrenci

Leave a Reply